לכניסה לתכנים הדיגיטליים יש להיכנס בעזרת הזדהות אחידה של משרד החינוך.

שימו לב-הכניסה מאושרת במערכת רק לצוות בית חינוך רגבים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים